Księga zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy

018-Ksiega-o

Pozycja stanowi niezbędnik każdego społecznego inspektora pracy pozwalający na dokonywanie zapisów zaleceń i uwag dotyczących stwierdzonych uchybień oraz terminów ich wykonania. Księga ta na ostatnich kartach zawiera część opisową obejmującą między innymi zadania, uprawnienia SIP, przykładowe zalecenia i uwagi oraz ustawę o społecznej inspekcji pracy. 

Autor: -
Wydanie: II
Stan prawny: czerwiec 2015 r.
Ilość stron: 50
Cena: 12,00 zł / szt.
Nr katalogowy:    018