Księga zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy

018-Ksiega-o

Pozycja stanowi niezbędnik każdego społecznego inspektora pracy pozwalający na dokonywanie zapisów zaleceń i uwag dotyczących stwierdzonych uchybień oraz terminów ich wykonania. Księga ta na ostatnich kartach zawiera część opisową obejmującą między innymi zadania, uprawnienia SIP, przykładowe zalecenia i uwagi oraz ustawę o społecznej inspekcji pracy. 

Autor: -
Wydanie: III
Stan prawny: styczeń 2018 r.
Ilość stron: 50
Cena:  19,00 zł / szt. - przy zakupie od 1 do 5 szt.
   17,00 zł / szt. - przy zakupie od 6 do 20 szt.
   13,60 zł / szt. - przy zakupie powyżej szt.
Nr katalogowy:    018