Hakowy

hakowy
Niniejsza książka przybliża nam zagadnienia bezpiecznego wykonywania pracy, stosowanego osprzętu oraz zasad jego używania oraz obowiązujące przepisy prawne, do których należy się stosować, by praca na stanowisku hakowego była bezpieczna. Opracowanie można wykorzystywać podczas prowadzonych szkoleń na stanowisko hakowego

Autor: T. Siembab
Wydanie: VI
Stan prawny: marzec 2018 r.
Ilość stron: 65
Cena: 14,70 zł / szt. - przy zakupie od 1 do 5 szt.
  13,10 zł / szt. - przy zakupie od 6 do 20 szt.
  10,50 zł / szt. - przy zakupie powyżej 20 szt.
Nr katalogowy:    007

pdfSpis treści