Kodeks pracy

kodeks-pracy

Pozycja wydawnicza zawiera podstawowe źródło prawa pracy Kodeks pracy. Tekst ustawy został przedstawiony w formie ujednoliconej. Kodeks pracy stanowi uzupełnienie materiałów dydaktycznych do szkoleń m.in. w zakresie BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służby BHP, SIP, Komisji BHP. 

Autor: -
Wydanie: XXVII
Stan prawny: maj 2018 r.
Ilość stron: 127
Cena: 14,70 zł / szt. - przy zakupie od 1 do 5 szt.
  13,10 zł / szt. - przy zakupie od 6 do 20 szt.
  10,50 zł / szt. - przy zakupie powyżej 20 szt.
Nr katalogowy:    003

pdfSpis treści