Ocena ryzyka w miejscach pracy zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych

ocena ryzyka www

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Inicjatywą do powstania książki było długoletnie teoretyczne i praktyczne doświadczenia związane z dziedziną wybuchowości pyłów, gazów oraz par cieczy.


Autor: T. Podstawka
Wydanie: I
Stan prawny: kwiecień 2014 r.
Ilość stron: 115
Cena: 38,00 zł / szt. - przy zakupie od 1 do 20 szt.
  27,00 zł / szt. - przy zakupie powyżej 20 szt.
Nr katalogowy:    022

pdfrecenzja - Atest  
pdfspis treści