Uprawnienia energetyczne

Konsultacje energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru w grupach elektrycznej, cieplnej i gazowej
 
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności z zakresu bezpiecznej obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupach elektrycznej, cieplnej i gazowej wymaganych dla uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.
 
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 5
Ilość dni: 1
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców