Konserwator dźwigów

Kurs kandydatów na konserwatorów dźwigów towarowych i towarowych z obsługą
   
Cele szkolenia:
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku konserwatora dźwigów towarowych i towarowo-osobowych oraz do złożenia egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego niezbędnego do uzyskania uprawnień do konserwacji dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w zakresie części mechanicznej oraz w zakresie części elektrycznej.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
- ukończyć 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
- posiadać co najmniej rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach dźwigów.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje
Ilość godzin: 60
  46 godzin zajęć teoretycznych
  14 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 8
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców, Dźwigi towarowo-osobowe (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT