Spawanie metodą MIG (131) - aluminium i jego stopy

Cele szkolenia:
Celem kursu spawania jest przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego wg normy EN-287-1. Po zdanym egzaminie końcowym, spawacz otrzymuje uprawnienia do spawania elementów i konstrukcji według Świadectwa Egzaminu Spawacza z dwuletnim terminem ważności.
 
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien
ukończyć co najmniej szkołę podstawową, 
ukończyć 18 lat, 
posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku, 
   
Sposób organizacji szkolenia:  
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:  
zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT, 
zajęcia praktyczne. 
   
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
 
Tematyka szkolenia:
zastosowanie elektryczności do spawania łukowego,
urządzenia spawalnicze,
bezpieczeństwo i higiena pracy,
bezpieczna praca na hali produkcyjnej,
materiały dodatkowe do spawania,
spawanie w praktyce,
oznaczanie i wymiarowanie spoin,
metody przygotowania złączy do spawania,
kwalifikowanie spawaczy,
budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MIG,
- charakterystyka spawania MIG oraz typowe parametry,
- aluminium i jego stopy, procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy,
- spawalność i technika spawania,
- złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 151
  31 godzin zajęć teoretycznych
  120 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 19
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców, Spawanie (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT
   
II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi
 
Tematyka szkolenia:
wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali,
złącza spawane blach,
spawalność stali,
skurcz, naprężenia i odkształcenia,
niezgodności spawalnicze,
przegląd procesów spawania,
bezpieczna praca na montażu,
kontrola i badania,
zapewnienie jakości w spawalnictwie.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 112
  12 godzin zajęć teoretycznych
  100 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 14
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców, Spawanie (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT