Terminarz szkoleń wyjazdowych

Szkolenia wyjazdowe realizowane w II półroczu 2018 r.

 Hotel ARTUS*** w Karpaczu

www.hotelartus.pl
 ________________________________________________________
 
 
Szkolenie w dziedzinie BHP dla
pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników służby BHP,
Społecznych Inspektorów Pracy i Komisji BHP
 
 6-9 listopada 2018 r.
 
 ______________________________________________________
  
 
RODO a Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
PKZP po wejściu w życie RODO - wraz z dodatkowym omówieniem zasad funkcjonowania kasy
w świetle przepisów prawnych oraz księgowych
 
6-9 listopada 2018 r.

 ______________________________________________________
  
 
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Praktyczne funkcjonowanie PKZP w świetle przepisów prawnych oraz księgowych
 
 6-9 listopada 2018 r. 
 ________________________________________________________
  
 
Organizacja prac oraz bezpieczna eksploatacja urządzeń energetycznych
w świetle funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych
 
 7-9 listopada 2018 r.
 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
Szczegółowych informacji udzielają:
 
Ewa Kondrat - 15 833 26 64, wew. 20, ewa.kondrat@sannort.pl
 Iwona Król - 15 833 26 64, wew. 13, info.sandomierz@sannort.pl
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia i przesłania do nas
mailem bądź faxem druku zlecenia: druk zlecenia