Rozeznanie rynku- organizacja egzaminu ECCC

.

EFS 3 znaki kolor

Poniżej publikujemy zapytanie w ramach rozeznania rynku na organizację egzaminu ECCC dla IV gr uczestników projektu "Kuźnia kadr".

Rozeznanie ECCC- 29/RPO/2018

Termin składania ofert do 22.03.2018

Rekrutacja do V gr. w toku !

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy o trwającej rekrutacji do projektu "Kuźnia kadr" do V grupy szkoleniowej.

Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:

- rolnicy lub domownicy rolników prowadzący gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych i opłacający składki KRUS oraz zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

Wymagane dokumenty:

-zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek

-zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej

Rodzaj szkolenia oraz termin realizacji zostanie określony na etapie sporządzania Indywidualnego Planu Działania z doradca zawodowym.

 

Wynik procedury rozeznania rynku- IV gr

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku  dotyczącego organizacji szkolenia "Pracownik biurowy z modułem baristy" w Zamościu w marcu 2018 r. zostali wybrani następujący Wykonawcy w zakresie:

1. Wynajem sprzętu i wyposażenia- P.U.T. UTECH SP. Z O.O.

2. Dostawa materiałów do zajęć praktycznych- SMAQ Daniel Piczuła.