SPOTKANIE OTWARTE

.

EFS 3 znaki kolor

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu "Kuźnia kadr".

Spotkanie odbędzie się w czwartek- 12.10.2017 r. o godz. 10.00

w Biurze projektu - ul. Kalinowszczyzna 24 Lublin

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ofertą projektu !

Rekrutacja w toku !

.

EFS 3 znaki kolor

Przypominamy o trwającej rekrutacji w ramach projektu "Kuźnia kadr" !

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:
· osoby długotrwale bezrobotne powyżej 30 r. ż. (zarejestrowane i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy)
· rolników (do 2 ha) zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

Oferujemy:
· doradztwo zawodowe
· pośrednictwo pracy
· szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie
· stypendium szkoleniowe
· płatne staże zawodowe
· zwroty kosztów dojazdu

Biuro projektu:
ul. Kalinowszczyzna 24
Lublin
tel. 81 532 72 14
BIURO.LUBLIN@SANNORT.PL
www.sannort.pl/projekty

POBIERZ NASZ PLAKAT

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyniki-pośrednictwo pracy

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- Michał Czerwonka.

Wynik procedury rozeznania rynku-sale

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na wybór sal na zajęcia indywidualne w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- AFK „Magnolia” Rafał Bloch.