Wyniki-pośrednictwo pracy

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- Michał Czerwonka.

Wynik procedury rozeznania rynku-sale

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na wybór sal na zajęcia indywidualne w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- AFK „Magnolia” Rafał Bloch.

Wynik procedury rozeznania rynku

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku z dnia 20.09.2017 na świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Pani Magdaleny Łukasik.