Rekrutacja do V gr. w toku !

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy o trwającej rekrutacji do projektu "Kuźnia kadr" do V grupy szkoleniowej.

Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:

- rolnicy lub domownicy rolników prowadzący gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych i opłacający składki KRUS oraz zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

Wymagane dokumenty:

-zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek

-zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej

Rodzaj szkolenia oraz termin realizacji zostanie określony na etapie sporządzania Indywidualnego Planu Działania z doradca zawodowym.