Wyniki procedury rozeznania rynku wynajem sal na zajęcia indywidualne 4 gr

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na wynajem sali na zajęcia indywidualne w Zamościu dla 4 grupy w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy-Katarzyna Kozłowska.