Wynik procedury rozeznania rynku- odzież ochronna

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na dostawę odzieży ochronnej w Lublinie w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- P.W. CHEMAN.