Wynik procedury rozeznania rynku-dostawa materiałów do zajęć praktycznych- II gr.

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na dostawę materiałów do zajęć praktycznych dla II gr (Zamość) w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- Centrum, Kształcenia Kadr Omega.