Wynik procedury rozeznania rynku- usluga cateringowa Zamość

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na usługę cateringową dla II gr (Zamość) w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- Katarzyna Kozłowska.