Wynik procedury rozeznania rynku-usługa szkoleniowa II gr

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na usługę szkoleniową dla II gr (Zamość) w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- Agnieszka Szuwalska.