Wynik procedury rozeznania rynku- materiały do zajęć praktycznych

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na dostawę materiałów na  szkolenie w Lublinie w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- Centrum Kształcenia Kadr OMEGA.