Ważne dokumenty do pobrania !

.

EFS 3 znaki kolor

Poniżej publikujemy do pobrania dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu oraz przyznawania i wypłaty stypendium szkoleniowego.

REGULAMIN I WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:

Pobierz Regulamin

REGULAMIN WYPŁACANIA STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO:

Pobierz Regulamin

OŚWIADCZENIE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STYPENDIUM:

pobierz oświadczenie