Wynik procedury rozeznania rynku-usługa szkoleniowa

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej" w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- Agnieszka Szuwalska.