Wynik procedury rozeznania rynku-sale- II gr

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na wybór sal na zajęcia indywidualne dla 2 grupy w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- Kozłowski Przemysław.