Wyniki-pośrednictwo pracy

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- Michał Czerwonka.