Wynik procedury rozeznania rynku-sale

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na wybór sal na zajęcia indywidualne w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Wykonawcy- AFK „Magnolia” Rafał Bloch.