Wyniki zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności

.

EFS 3 znaki kolor

Poniżej publikujemy wyniki procedury konkurencyjności na wybór trenerów szkoleń w ramach projektu "Razem lepiej".

WYBRANI WYKONAWCY:

W zakresie części nr I: Pani Ewa Wróbel.

W zakresie części II: Pan Krzysztof Michałek.

W zakresie części III: Pani Anna Niedziela.

Rozeznanie rynku-materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych-3 gr

.

EFS 3 znaki kolor

Poniżej publikujemy Rozeznanie rynku na dostawę materiałów do zajęć teoretycznych i praktycznych dla 3 grup szkoleniowych: "Pracownik biurowy- asystent zarządu"- Gr 1 i Gr 2, "Kurs florystyczny"- Gr 3.

Rozeznanie materiały biurowy-6/RL/RPO/2018

Rozeznanie florystyka-7/RL/RPO/2018

Termin składania ofert upływa 28.03.2018 r.