Wynik procedury rozeznania rynku- egzamin ECCC

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na organizację egzaminu ECCC lub równoważnego dla 2 grup wybrano ofertę Wykonawcy: Centrum Kształcenia Proeuropejskiego.