Wyniki procedury rozeznania rynku- opiekun/asystent osoby niepełnosprawnej

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na usługi opiekuńcze została wybrana oferta Pana Dariusza Murlaka.