Rozeznanie rynku- usługi opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej

.

EFS 3 znaki kolor

Poniżej publikujemy rozeznanie rynku na świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu "Razem lepiej".

Rozeznanie rynku opiekun nr 8/RL/RPO/2018

Termin składania do 30.03.2018 r.