Wynik procedury rozeznania rynku- materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych dla 3 grup szkoleniowych zostały wybrane oferty:

1. W zakresie szkolenia "Pracownik biurowy- asystent zarządu"- Gr 1 i Gr 2- Pan Marcin Kusiak

2. W zakresie szkolenia "Kurs florystyczny"- Gr 3-Pani Anna Niedziela