Wyniki zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności

.

EFS 3 znaki kolor

Poniżej publikujemy wyniki procedury konkurencyjności na wybór trenerów szkoleń w ramach projektu "Razem lepiej".

WYBRANI WYKONAWCY:

W zakresie części nr I: Pani Ewa Wróbel.

W zakresie części II: Pan Krzysztof Michałek.

W zakresie części III: Pani Anna Niedziela.