Konkurencyjność- wybór trenerów

.

EFS 3 znaki kolor

Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na wybór trenerów w ramach zasady konkurencyjności.

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI

Termin składania ofert do 28.03.2018 r.