Wynik procedury rozeznania rynku- wynajem sal III gr

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na wynajem sal szkoleniowych dla III grupy w ramach projektu "Razem lepiej" została wybrana oferta Wykonawcy-Katarzyna Kozłowska.