Wynik procedury rozeznania rynku- wynajem sali na szkolenia zawodowe- 2 grupy

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na wynajem sal szkoleniowych na szkolenia zawodowe dla 2 grup w ramach projektu "Razem lepiej" została wybrana oferta Wykonawcy-Katarzyna Kozłowska.