Rozeznanie rynku- sale na szkolenia zawodowe

.

EFS 3 znaki kolor

Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku na wynajem sal na szkolenia zawodowe dla 2 grup w ramach projektu "Razem lepiej".

Rozeznanie sale na szkolenia- nr 4/RL/RPO/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2018 r.