Wyniki procedury rozeznania rynku- doradztwo z IPD

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na doradztwo zawodowe z IPD w ramach projektu "Razem lepiej" została wybrana oferta Wykonawcy-Magdalena Łukasik oraz Łukasz Łukasik.