Projekt "Razem lepiej"

.

 

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że firma SANNORT SP. z o.o. rozpoczęła realizację projektu "Razem lepiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt: “Razem lepiej”

Beneficjent: SANNORT Sp. z o. o.

Okres realizacji projektu: 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

Wartość dofinansowania z UE: 397 084,93 zł

 

 

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

SANNORT Sp. z o.o./Oddział Lublin

ul. Kalinowszczyzna 24

Lublin

Tel. biuro 81 532 72 14

mail: biuro.lublin@sannort.pl

Cel projektu: Aktywizacja społeczno- zawodowa 50 osób (30K i 20M) z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj.lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w okresie 1.11.2017 do 31.10.2018.

Uczestnicy projektu:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi), które nie pracują i zamieszkują województwo lubelskie.

Oferowane wsparcie:

1. Doradztwo zawodowe połączone ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania- 50 osób.

2. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe- 50 osób.

3. Wsparcie w wejściu na rynek pracy (treningi, coaching, pośrednictwo pracy)- 50 osób

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe

- ubezpieczenie

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 15 osób

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 30 osób

3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-23 osoby

Zapraszamy do udziału w projekcie:

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: biuro.lublin@sannort.pl lub złożyć osobiście w Biurze Projektu.

Rekrutacja do projektu trwa od 1.11.2017 r. do 28.02.2018 r.