Zarządzanie czasem pracy

Tematyka szkolenia:   
dlaczego warto zarządzać czasem, czym jest czas i jak go traktować,
dlaczego mamy mało czasu,
- zarządzanie zadaniami - ustalanie priorytetów,
- realizacja zadań „we właściwym czasie”,
- struktura godziny pracy,
- delegowanie zadań,
- zarządzanie przez cele - sposób na zaoszczędzenie czasu,
- tworzenie harmonogramu,
- planowanie zebrań,
- metody, techniki badań i kontrolowanie czasu pracy.