Wykorzystanie negocjacji w procesie zamówień publicznych

Tematyka szkolenia:   
rodzaje, strategie i style negocjacji, 
przygotowanie i przebieg negocjacji, 
miejsce negocjacji - plusy i minusy, 
- cechy skutecznego negocjatora,
- wskaźniki werbalne i nie werbalne a efektywność negocjacji,
- ustępstwa negocjacyjne,
- techniki organizacyjnych kompetencji,
- techniki wskazania ewentualnych konsekwencji,
- techniki wskazania przeciwstawnego przykładu
- techniki związane z presją czasu,
- techniki pozytywnego wpływu na drugą stronę,
- techniki twarde - wywarcie presji na drugą stronę, taktyki negocjacyjne,
- harwardzki projekt negocjacji - negocjacje integratywne,
- emocjonalna strona negocjacji, podstawowe błędy w trakcie negocjacji.