Pierwsza pomoc przedlekarska

Tematyka szkolenia:  
pomoc przedlekarska w zakładzie pracy,
łańcuch ratowania życia,
łańcuch jako sekwencja czterech istotnych ogniw,
rola osoby udzielającej pierwszej pomocy,
zasady relacjonowania sytuacji oraz wykonywanych czynności,
wypadek przy pracy,
- ocena miejsca zdarzenia,
- poszkodowani,
- ewakuacja jako element pierwszej pomocy,
- zasady bezpieczeństwa ratującego i ratowanego,
- podstawowe zasady podtrzymywania czynności życiowych,
- zaburzenia stanu świadomości,
- zachłyśnięcie - ciało obce w krtani lub tchawicy,
- rany,
- krwotoki,
- złamania kości i uszkodzenia stawów,
- oparzenia chemiczne i termiczne,
- porażenie prądem elektrycznym.