Obsługa programu płatnik

Tematyka szkolenia:  
omówienie aktualnej wersji programu, 
instalacja i konfiguracja programu „Płatnik”, 
najważniejsze pojęcia związane z programem, 
- rozpoczęcie pracy z programem- narzędzia programu „Płatnik”,
- tworzenie zestawów dokumentów,
- cel stosowania elektronicznej wymiany z ZUS,
- zasady używania kluczy,
- organizacja pracy w programie,
- najczęściej występujące nieprawidłowości,
- certyfikaty w programie.