Rola i znaczenie komunikacji w procesach pracy

Tematyka szkolenia:  
rola i znaczenie komunikowania się, 
podstawowe formy komunikowania się, 
komunikacja interpersonalna, 
- komunikacja w sieciach i zespołach,
- komunikacja w organizacji,
- komunikacja nieformalna, jej formy i typy,
- poczta „pantoflowa”,
- zarządzanie przez krążenie po firmie,
- komunikacja pozawerbalna,
- zarządzanie procesem komunikowania się,
- bariery w komunikowaniu się, bariery indywidualne, organizacyjne, umiejętności organizacyjne,
- sieci komunikacyjne.