Auditor wewnętrzny z zakresu normy ISO 27001

Tematyka szkolenia:  
informacje ogólne dotyczące normy ISO 27001, 
prawne aspekty ochrony informacji, 
wdrażanie i eksploatacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 
- omówienie normy ISO 27001:2005,
- cele zabezpieczeń i zabezpieczenia według BS ISO/IEC 17799:2005.