Prawo spółek handlowych

Tematyka szkolenia:  
rola Biura Zarządu w sprawnym funkcjonowaniu firmy, 
Biuro Zarządu jako organizator posiedzeń i rady nadzorczej, 
Biuro Zarządu w przygotowaniu posiedzeń, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia, 
- zadanie Biura Zarządu w procesie podejmowania uchwał przez organy spółki,
- nadzór Biura Zarządu nad dokumentacją,
- umowy „okiem” Biura Zarządu - aspekty prawne,
- obowiązki rejestrowe - Krajowy Rejestr Sądowy,
- dokumentacja organów spółki akcyjnej i spółki z o.o.,
- zasady powoływania i zatrudniania członków zarządu,
- prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja,
- relacje w spółce zgodne z kodeksem dobrych praktyk.