Stres zawodowy

Tematyka szkolenia:  
stres oraz metody jego przeciwdziałania, 
metody opanowania stresu, 
postępowanie w sytuacjach rutynowych, 
- identyfikacja „złodziei czasu”.