Zarządzanie zespołem ludzkim

Tematyka szkolenia:  
funkcje i zadania menadżera, 
budowanie i kierowanie zespołem, 
podejmowanie decyzji, 
- komunikacja interpersonalna.