Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Tematyka szkolenia:
- zakres podmiotowy ustawy o ZFŚS,
- kompetencje pracodawcy i związków zawodowych,
- ustawowy wykaz osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
- tryb wydania regulaminu i zakresu jego regulacji,
- zakres przedmiotowy działalności socjalnej,
- analiza wydatków zakwalifikowanych ustawą do pokrywania z funduszu - najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie,
- charakter świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu,
- pomoc otrzymana z funduszu w świetle przepisów ubezpieczeniowych,
- pożyczki na cele mieszkaniowe – oprocentowanie i warunki umorzenia,
- sposób dokumentowania sytuacji socjalnej osób korzystających z usług i świadczeń finansowanych funduszu.