Negocjacje

Tematyka szkolenia:   
czym są negocjacje / kiedy negocjujemy / jakie sytuacje wymagają negocjowania / rodzaje negocjacji,
proces negocjacji / części składowe procesu / etap wstępny (przygotowanie) najważniejsza faza procesu,
ustalanie celu negocjacji / co to jest Batna / cele główne procesu negocjacyjnego a cele etapowe,
- partner indywidualny a partner grupowy / podobieństwa i różnice w przygotowaniu i prowadzeniu procesu negocjacyjnego / gry i techniki negocjacyjne / mechanizmy wpływu,
- podstawowe błędy negocjacyjne / przeoczenie fazy przygotowawczej / zbagatelizowanie partnera negocjacyjnego / brak Batny / niedookreślony cel,
- typologia partnera negocjacyjnego / uwrażliwienie na różnice w modelach myślenia, działania i podejmowania decyzji,
- zamykanie negocjacji / ustalenia na przyszłość / budowanie trwałej, wielopoziomowej relacji z partnerem negocjacyjnym.