Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Tematyka szkolenia:   
psychologia,
pedagogika, 
metodyka nauczania.