Efektywna komunikacja

Tematyka szkolenia:   
komunikacja interpersonalna: model psycholingwistyczny, cybernetyczny, model perswazji społecznej w relacjach z klientem,
- poziomy komunikacji społecznej,
rodzaje komunikacji interpersonalnej i ich wykorzystanie w pracy z klientem,
- poziomy komunikacji werbalnej czyli dlaczego warto ujawniać swoje emocje,
- rola inteligencji emocjonalnej w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z klientem,
- bariery komunikacyjne w pracy z klientem,
- techniki efektywnego porozumiewania się z klientem,
- osobowościowe uwarunkowania skutecznej komunikacji interpersonalnej dorady klienta,
- socjotechniki wywierania wpływu na ludzi czyli jak przekonać klienta.