Zajęcia aktywizacyjne

Tematyka szkolenia:   
zajęcia integracyjne,
asertywność,
autoprezentacja i samoocena,
- granice w kontaktach międzyludzkich,
- uczucia i emocje - sposoby radzenia sobie ze stresem,
- określenie własnych predyspozycji zawodowych,
- informacje o sytuacji na rynku pracy,
- sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna,
- podstawowe wiadomości o działalności gospodarczej.