Ogłoszenie promocyjne

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

  • Kurs "Spawanie metodą TIG i MAG"
    w terminie 17.09.2018r. - 19.10.2018r. dla 6 osób bezrobotnych
    na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej.
    Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego według normy PN – EN ISO 9606-1:2013 kursant otrzymuje książkę spawacza oraz świadectwa egzaminu spawacza, które uprawniają go do spawania elementów i konstrukcji według Świadectwa Egzaminu Spawacza z trzyletnim terminem ważności.
Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Aleje Jana Pawła II 95
21 - 010 Łęczna
tel. (081) 81 752 11 58; fax (081) 81 752 10 31

Ogłoszenie promocyjne

Firma Sannort Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ogłasza nabór na szkolenia:

- Operator wózków jezdniowych

- Szkolenie w zakresie Eksploatacji i Dozoru urządzeń elektroenergetycznych

- Kurs spawania wybranymi metodami

- Operator suwnic

- Operator wciągników i wciągarek

- Operator żurawi

oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.

Jednocześnie informujemy, że zarówno terminy jak i zakres szkoleń dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Na powyższe szkolenia prowadzimy nabór w sposób ciągły.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem (81) 534-99-44 lub (81) 532-72-14

ZAPRASZAMY